O Festiwalu

Pierwszy festiwal "Fizyka Wokół Nas" odbył się w grudniu 2004 r. z inicjatywy ś.p. Profesora Stanisława Lipińskiego. Pomysł zrodził się w związku ze zbliżającym się Światowym Rokiem Fizyki.

Idea festiwalu była wyjątkowa. Większość inicjatyw związanych z nauką jest bowiem skierowana do uczniów wybitnych, którzy mają szanse osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie. Profesor chciał, by festiwal w całości poświęcony był młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, o której często się zapomina, zwłaszcza w kontekście rozwijania naukowych pasji.

Festiwal odbył się na początku grudnia, jako prezent na Mikołajki. Pierwsza edycja została zorganizowana siłami uczniów Staszica, w kolejnych latach pomagali absolwenci Liceum, potem także koła naukowe z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorzy przygotowywali stoiska z doświadczeniami fizycznymi, które w większości były bardzo proste to wykonania. Jednocześnie jednak dawały zaskakujący efekt, który wywoływał wśród uczestników okrzyki zachwytu. Każdy mógł sam dotknąć i doświadczyć zdumiewającego działania praw fizyki.

Olbrzymie bańki mydlane, lewitujące przedmioty, kółka z dymu czy rozpływający się po całej auli ciekły azot – to tylko niektóre ze spektakularnych atrakcji. Wiele doświadczeń było jednak przygotowanych w takiej formie, żeby uczniowie mogli sami później wykonać je w domu.

Na początku na festiwal zapraszani byli uczniowie z warszawskich szkół specjalnych, później dołączyła także młodzież z ośrodków wychowawczych i grupa niewidomych z Lasek. Wyzwaniem było ukazanie eksperymentów w taki sposób, aby osoby pozbawione zmysłu wzroku, mogły w pełni uczestniczyć w festiwalu. Jednak wydaje się, że mu sprostaliśmy – osoby niewidome reagowały na pokazy równie entuzjastycznie jak osoby widzące.

W 2009 r. za namową Profesora, podjęliśmy próbę zmiany formuły festiwalu na taką, w której młodzież ze szkół specjalnych będzie już nie tylko biernym odbiorcą przygotowanych pokazów, lecz także czynnym twórcą wydarzenia. W szkołach prowadziliśmy warsztaty, które były przygotowaniem do dnia festiwalu. Uczniowie uczyli się na nich prezentować doświadczenia i opowiadać o zjawiskach fizycznych.

Rok później na festiwalu były już obecne stoiska, przy których doświadczenia wykonywała młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególny udział we współpracy miał Zespół Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej. Ponadto doświadczenia prezentowane były także przez chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących. Uczniowie wykonywali eksperymenty z prawdziwym zaangażowaniem, widać było że sprawia im to dużo radości.

W 2011 r. zmarł Pomysłodawca festiwalu. Profesor zawsze pragnął rozwijać w swoich uczniach nie tylko talenty naukowe, lecz także wrażliwość na drugiego człowieka. „Fizyka Wokół Nas” była tego wyrazem. W 2014 r. nastąpiło uroczyste nadanie festiwalowi imienia tego wybitnego pedagoga – Stanisława Lipińskiego.

W 2018 r. po dłuższej przerwie podjęto decyzję o reaktywacji festiwalu w jego dawnej formie.